Khởi Nghiệp - Kinh Doanh

Khởi Nghiệp - Kinh Doanh
AloGuru là một trong những nền tảng đầu tiên thực hiện sứ mệnh kết nối Chuyên gia và Khách hàng thông qua Video Call (gọi video). Khởi Nghiệp là tập hợp các chuyên gia liên quan đến vấn đề khởi nghiệp như Kế hoạch kinh doanh, Marketing, Gọi vốn. Hãy đặt lịch ngay với chuyên gia.
Chuyên gia tư vấn