Khởi Nghiệp - Kinh Doanh

Khởi Nghiệp - Kinh Doanh
AloGuru là một trong những nền tảng đầu tiên thực hiện sứ mệnh kết nối Chuyên gia và Khách hàng thông qua Video Call (gọi video). Khởi Nghiệp là tập hợp các chuyên gia liên quan đến vấn đề khởi nghiệp như Kế hoạch kinh doanh, Marketing, Gọi vốn. Hãy đặt lịch ngay với chuyên gia.

Chuyên gia tư vấn Khởi Nghiệp - Kinh Doanh

Hồ Văn Tâm
Đặt lịch
102,000đ30 phút

Hồ Văn Tâm

Chuyên Gia Công Nghệ

(4)
(23)
Tạ Minh Tuấn
Đặt lịch
924,000đ30 phút

Tạ Minh Tuấn

Chuyên Gia

(22)
(81)
Bùi Phương
Đặt lịch
666,000đ30 phút

Bùi Phương

Chuyên Gia

(1)
(5)
Lê Đình Quang
Đặt lịch
36,000đ30 phút

Lê Đình Quang

Chuyên Gia

(11)
(1)
Bùi Quang Vĩnh
Đặt lịch
300,000đ30 phút

Bùi Quang Vĩnh

Chuyên Gia

(1)
(3)
Lý Trường Chiến
Đặt lịch
4,500,000đ30 phút
Đỗ Sang
Đặt lịch
198,000đ30 phút

Đỗ Sang

Chuyên Gia

(1)
(5)
Hồ  Đức Hải
Đặt lịch
126,000đ30 phút
(1)
(4)
Nguyễn Trần Phương
Đặt lịch
828,000đ30 phút
(0)
(1)
Lê Đức Phú
Đặt lịch
264,000đ30 phút

Lê Đức Phú

Chuyên Gia

(0)
(1)
Nguyễn Thái Duy
Đặt lịch
30,000đ30 phút
(2)
(5)
Vũ Đức Phương
Đặt lịch
744,000đ30 phút
(1)
(2)
Tèo Tiếp Thị
Đặt lịch
198,000đ30 phút
(1)
(18)
Hồ Trọng Lai
Đặt lịch
2,250,000đ30 phút
(8)
(6)
Định Đinh
Đặt lịch
90,000đ30 phút

Định Đinh

Tư Vấn Viên

(0)
(0)
Hồ Thế Sơn
Đặt lịch
102,000đ30 phút

Hồ Thế Sơn

Chuyên Gia

(4)
(2)
Đỗ Thanh Tịnh
Đặt lịch
174,000đ30 phút
(2)
(1)
Vũ Minh Trường
Đặt lịch
666,000đ30 phút
(1)
(3)
Thái Phúc Gia Hưng
Đặt lịch
540,000đ30 phút
(1)
(1)
Lê Bá Nam
Đặt lịch
180,000đ30 phút

Lê Bá Nam

Chuyên Gia

(0)
(2)
Nguyễn Thanh Liêm
Đặt lịch
198,000đ30 phút
(0)
(0)
Phạm Hoàng Long (Lucas)
Đặt lịch
264,000đ30 phút
(0)
(0)
Nông Vương Phi
Đặt lịch
1,890,000đ30 phút
(0)
(0)
Huỳnh Hữu Minh Nhật
Đặt lịch
294,000đ30 phút
(0)
(0)