Tư Vấn Lĩnh Vực Nhân Sự

Tìm kiếm Chuyên gia

Sắp xếp theo

Lê Thị Hoàng Anh
Đặt lịch
138,000đ30 phút

Lê Thị Hoàng Anh

Chuyên gia tư vấn - Huấn luyện viên đào tạo

(2)
(2)
Phạm Minh Hoàng
Đặt lịch
384,000đ30 phút

Phạm Minh Hoàng

Tổng Giám Đốc Công Ty B-Code

(1)
(1)
Đỗ Thanh Tịnh
Đặt lịch
174,000đ30 phút

Đỗ Thanh Tịnh

Tổng giám đốc Công ty Nội thất Tứ Hưng

(1)
(1)